Försäljningsställen

 

Kaolin, Hornsgatan 50, Stockholm   www.kaolin.se 

Stickspåret, Godsmagasinet, Roslagsgatan 1, Uppsala   www.sticksparet.com